about my art and other things in life

Wednesday, November 9, 2011

projektet/ the project

Don´t Blink, Norrgatan, Varberg är 
i full gång nu. Man ska kunna beställa
en tavla gjord av fotografierna som man tar i studion.
Ganska unikt för lilla Varberg. Vi hoppas på
en del beställningar förstås.
Jag tycker det är kul att samarbeta med någon
annan så man känner en delaktighet i något annat
än bara sin konst. Det här blir ett engagemang
i att skapa ett konstverk av människors fotografier eller
låt oss säga: "minnen".
Det känns bara kul!

at Don´t Blink, Norrgatan, Varberg is
under way now! You can order a painting
made of photos taken in the studio.
Pretty unique for little Varberg. We hope to
get some orders of course.
I think it´s fun to collaborate with
someone else so one can feel part of something
else than just your art. This means commitment
in making a piece of art of people´s photos, or
let us say : "memories".
It just feels great!

//Kristiina


No comments:

Post a Comment