about my art and other things in life

Monday, October 3, 2011

från vägen/ from the road

när jag lämnar min pappas
föräldrahem kan jag se baksidan 
av ladugården.
Det här är målningar som illustrerar
känslan när man åker
iväg och ladugårdsväggen
sakta rör sig förbi.

when I leave my father´s
childhood home
I can see the back of the
cowshed.
These paintings illustrate
the feeling when one leaves and
sees the
shed slowly move past.

I will never forget this feeling.
Hold on to your memories.
//Kristiina

On the Move, mixed media, 20111 comment: